Oprema

U cilju funkcionalnog i estetskog kompletiranja bazena, kupac može da poruči dodatnu opremu za bazen.