Održavanje

Hemijski tretman

Hemijski tretman vode se svodi na regulisanje Ph vrednosti i dezinfekciju vode. Ph vrednost govori kakva je voda: kisela (ispod 7) , neultralna (7) ili bazna (preko 7). Zapuštena voda najčešće reaguje bazno, izdvaja se kamenac i voda postaje mlečno mutna.

Kontrola Ph vrednosti je prva aktivnost nakon punjenja bazena, a sprovodi se najčešće ručnim putem pomoću "politest" aparata DPD metodom, što se praktično svodi na poređenje boja na test aparatu sa bojom rastvora bazenske vode i test indikatora. Poželjna Ph vrednost bazenske vode je 7-7,6 da bi sredstva za dezinfekciju efikasno delovala.

Za SNIŽENJE Ph vrednosti koristi se PH minus GRANULAT u količini 200gr na 10m3 za 0,2 jedinice.

Za POVIŠENJE PH vrednosti koristi se PH plus GRANULAT u količini 100gr na 10m3 za 0,2 jedinice.

Granulat se najpre rastopi u vodi u plastičnoj posudi i onda izlije po obodu bazena.

Prezimljavanje bazena

Pre zime treba isprazniti svu vodu iz infrastrukture bazena: cevi, pumpe, filtera i sl.

Preporučuje se da voda u zimskom periodu ostane u bazenu do nivoa ispod mlaznica i reflektora da bi se obezbedila statička ravnoteža bazena i zaštitilo dno bazena od udara i prljavštine. U vodu ubaciti par kanistera ili desetak plastičnih flaša sa peskom, tako da delimično budu potopljene u vodu. Na taj način mogu da prime na sebe eventualno širenje leda koji se može stvoriti u bazenu.
Da bi se sprečio razvoj algi i taloženje kamenca u zimskim uslovima, vodi se dodaje sredstvo za prezimljavanje CALZELOS u količini prema uputstvu.

 

 

 

Algastop 1L

Tečni preparat za uništavanje algi, preporučuje se za bazene za plivanje. Bez hlora, slabo peni, bez ukusa i mirisa i ne ugrožava zdravlje. Može se mešati sa svim jedinjenjima na bazi hlora koja se koriste za bazene za plivanje. Može se koristiti i za dezinfekciju kabina bazena.

Sastav: benzododecijum-hlorid

 

Algastop 5L

Tečni preparat za uništavanje algi, preporučuje se za bazene za plivanje. Bez hlora, slabo peni, bez ukusa i mirisa i ne ugrožava zdravlje. Može se mešati sa svim jedinjenjima na bazi hlora koja se koriste za bazene za plivanje. Može se koristiti i za dezinfekciju kabina bazena.

Sastav: benzododecijum-hlorid

 

 

 

Algastop Super 1L

Sredstvo odličnog kvaliteta, ne peni, koristi se za uništavanje gljivica širokog spektra, bakterija i algi. Odlično se može koristiti u bazenima sa talasima, bazenima za masažu i fontanama. Proizvod za uništavanje algi je otporan na lekovite vode, nije otrovan, bez ukusa je, bez mirisa i bez teških metala.

 

Usisna četka

Sredstvo odličnog kvaliteta, ne peni, koristi se za uništavanje gljivica širokog spektra, bakterija i algi. Odlično se može koristiti u bazenima sa talasima, bazenima za masažu i fontanama. Proizvod za uništavanje algi je otporan na lekovite vode, nije otrovan, bez ukusa je, bez mirisa i bez teških metala.

 

 

Podeli: